נהיגה בפסילה

ההתפתחויות האחרונות בפסיקה הביאו לכך כי כל תיק של נהיגה בזמן פסילה מוגדר כ"תיק אדום: אשר בו המדינה עותרת לעונשים כבדים של מאסר, סעיף 67 לפקודת התעבורה קובע כי בנהיגה בזמן פסילה הנהג צפוי לעונש של 3 שנות מאסר, פסילה ממושכת, עונשים מותנים וקנס כספי משמעותי.

תיקים אלו הינם תיקים הדורשים תשומת לב רבה ביותר כאשר ע"י עיון נכון בחומר הראיות ניתן יהיה למצוא כשלים בעבודת המשטרה על מנת להקל בחומרת הענישה.

ראוי לציין כי משרדנו יצר תקדים ארצי כאשר זיכה נאשם שנחשד בנהיגה בפסילת משרד הרישוי, לאחר שהשמענו את טענותינו קבע ביהמ"ש בהתאם לעמדתנו כי היום הראשון בפסילת משרד הרישוי אינו יכול להיכלל במניין הימים של פסילת הרישוי.