נהיגה במהירות

אחת העבירות הנאכפות ביותר בישראל היא עבירת המהירות, למרות שעל פי נתוני המשטרה עבירה זו אינה מהווה גורם מרכזי להתרחשותן של תאונות הדרכים בישראל עדיין מושקעים מאמצים רבים באכיפת עבירה זו.

לצד עבירה זו קיימים גם עונשים נלווים של פסילת רישיון, נקודות במשרד הרישוי ולאחרונה החמיר ביהמ"ש העליון את רף הענישה כאשר אישר הכנסה של נאשם לכלא עקב נהיגה במהירות מופרזת גבוהה על אף שזו העבירה היחידה שיוחסה לנאשם.

מומלץ לא להקל ראש בטיפול בעבירה זו וגם במקרה זה עדיף ליצור קשר עם משרדנו כבר בשלבים הראשונים של רישום הדו"ח, משרדנו טיפל בדו"חות שהופקו בכל מגוון מכשירי אכיפת המהירות השונים תוך התאמת הפתרון לכל תיק בהתאם לנסיבות רישום הדו"ח.

יש לזכור כי בעבירות מהירות שבגינן נרשמה הזמנה לביהמ"ש עומדת לקצין הזכות לפסול את רישיון הנהיגה לתקופה של 30 ימים אף ללא משפט- במצב זה קיימת האפשרות להחזרת הרישיון וביטול פסילה זו ע"י פניה למשרדנו לצורך הגשת בקשה לביהמ"ש.


אמצעי אכיפת מהירות

מד מהירות לייזר (ממל"ז) – Marksma l.t.i 20-20
אקדח הלייזר הוכנס לפעילות מבצעית במערך התנועה של משטרת ישראל בשנת 1993. מד הלייזר מודד את מהירות הרכב ע"י שליחת קרן לייזר לעבר הרכב הנמדד ומהירות הרכב נמדדת ע"י חישוב השינוי בין הזמן שלוקח לקרן הלייזר להגיע למטרה אל מול הזמן שלוקח לה לחזור. כאשר ישנם מס' קריטריונים שחייבים להתקיים על מנת שמדידה זו תהווה הוכחה מספקת בביהמ"ש ביניהם: מרחק, תנאי מזג האוויר, בדיקות מקדימות שיש צורך לבצע למכשיר טרם השימוש וכן מיומנות השוטר המפעיל.

ישנם מצבים מסוימים כאשר גם אם הנהג לא הגיע למהירות המחייבת ע"פ חוק העמדה לדין כדאי יהיה לבקש להישפט כאשר ע"י פניה למשרדנו ניתן יהיה להעלות ספקות בבית המשפט שמשמעותן זיכוי!

מצלמות א 3 (אכיפה, אלקטרונית, אוטומטית)
בשנת 1996 החלו בהכנות לתוכנית א 3 כאשר ב 01/01/2012 החלו המצלמות לפעול. תוכנית א 3 היא תוכנית אכיפה, אלקטרונית אוטומטית המורכבת ממערכת מצלמות דיגיטליות המותקנות בכבישים ובצמתים שנבחרו לצורך צילום עבירות מהירות או מעבר באור אדום. התצלום מועבר באופן אוטומטי למרכז השליטה והבקרה שעוקב אחר העבירות בזמן אמת ומתיימר לשגר לנהג את הדו"ח תוך 96 שעות מרגע ביצוע העבירה. גם דו"חות אלו ניתנים לביטול לא פעם ע"י בחינה מקצועית של משרדנו של הנתונים המופיעים בדו"ח.

מצלמות
הצילום המופק לכאורה מעיד על מהירות הנסיעה של הרכב מקום הימצאו ועוד. גם דו"ח מסוג זה ניתן לביטול לא פעם. משרדנו ייבחן את הליך הפקת התמונה, את מיומנות המפעיל, אופן הגשת הצילום לביהמ"ש בצרוף המסמכים הדרושים, את תקינות המצלמה, אופן שמירת הסרט ועוד.


דבורה Bee III IL
לכאורה מדובר באמצעי אכיפה משוכלל למדי היכול לזהות כלי רכב גם כשהניידת במצב סטטי וגם כאשר הניידת במצב נסיעה. יתרה מזאת המכשיר יכול לקלוט תוך כדי נסיעה הן רכבים הנוסעים בכיוון נסיעת הניידת והן רכבים הנוסעים בכיוון הנגדי ע"י שידור גלים אלקטרו מגנטיים המודדים את המהירות ע"פ עקרון דופלר. משרדנו יבחן את כמות הרכבים שצוין כי היו באזור המדידה, את טווח האכיפה בהתחשב בגודל הרכב ובתנאי מזג האוויר, קשר העין בין השוטר לרכב ועוד וכל זאת על מנת להטיל ספק במהימנות המדידה.