מצלמות מהירות א3

מצלמות המהירות של המשטרה - החוקיות בבדיקה

תיק עקרוני – מצלמות האכיפה א3


משרדנו מנהל מזה כשנה תיק עקרוני בעניין דוחו"ת שהופקו ממצלמות האכיפה א3. הצבת מצלמות האכיפה א3 החלה בשנת 2012 בניהול ופיקוח ע"י יחידה העונה לשם א3 (אכיפה אלקטרונית אוטומטית) ובתחזוקה ע"י חברה חיצונית. דוחות המופקים מהמצלמות הנייחות מגיעים לפיקוח הארצי באופן מיידי ע"י רשת תקשורת סלולרית והנהג מקבל את הדוח לביתו, ע"פ כתובתו המעודכנת במשרד הפנים, תוך זמן קצר יחסית.

מצלמות האכיפה א3 נרכשו ע"י משטרת ישראל מחברת GATSU ההולנדית, ע"פ אישור מכון התקנים אשר בהתאם לבקשת משטרת ישראל הכין עבורן תקן מיוחד – תקן מס' 5140 למערכות אכיפה מאויישות ובלתי מאויישות.

במהלך שנת 2015, הצטברו במשרדנו דוחות של נהגים רבים אשר צולמו ברחבי הצפון ע"י מצלמות ה-א3 בגין נסיעה במהירות גבוהה או רמזור אדום. לאחר ניתוח התיקים הללו, החלטנו לנהל אותם יחדיו תחת תיק עקרוני. מאחר שמכון התקנים הכשיר את המצלמות ואת אמינותן, פנינו לתביעות במשטרת ישראל וביקשנו לקבל לעיוננו את חוות הדעת של מכון התקנים אשר על סמך ממצאיה אישר את המערכת.

כמו כן, ביקשנו לזמן לעדות את המומחה מטעם מכון התקנים אשר כתב את חוות הדעת על המערכת, אך המשטרה ניסתה למנוע זאת ודרשה תחילה כי ההגנה תפקיד ערבות בסך עשרות אלפי ₪ כתנאי לעדות. בית המשפט דחה טענה זו והורה לזמנו.

משטרת ישראל העבירה למשרדנו את חוות דעת המומחה של מכון התקנים. על מנת לתת מענה טכני מקצועי, לצוות ההגנה הצטרף המהנדס טוביה סגל, מומחה במערכות בקרה. לאחר שהסתיים לימוד החומר שהתקבל על המערכת התעוררו ספקות בקשר לאמינותה, על כן ביקשנו לזמן לחקירה את כל מי שהיה מעורב באישורה כמערכת תקינה.

בחודש אפריל 2016 נחקרו לראשונה אנשי מכון התקנים בבית המשפט לתעבורה בעכו ושם עלו ספקות קשים לגבי הבדיקות שנערכו למצלמות לפני התקנתן ואף חמור מכך, התברר כי לא בוצעו כלל ניסויים בארץ אלא רק בחו"ל.

מספר חודשים לאחר חקירת אנשי מכון התקנים, ומאחר שלא ניתנו תשובות מספקות באשר לניסויי השטח (FIELD TEST) שבוצעו עם המערכת, פנתה המשטרה לבית המשפט וביקשה לזמן לארץ מומחים מהולנד אשר אף הם היו לכאורה מעורבים באישור המערכת ובביצוע ניסויי שטח בחו"ל.

בימים האחרונים, קיבל בית המשפט את בקשת המדינה לזימון אותם מומחים. כמו כן קיבל בית המשפט את בקשתנו לזימונו של מנהל מכון התקנים אחר חתום על תו התקן של המערכת. טרם נקבע תאריך המשך לדיונים, נמשיך לעדכן.