דו"חות תנועה

שיטת הניקוד הנהוגה כיום גורמת לנהגים רבים לאבד את רישיון הנהיגה שלהם בפסילת משרד הרישוי לאחר שבחרו לשלם בד"כ את הקנס הקטן יחסית שמופיע בכל דו"ח ודו"ח. במקרים מסוג זה היכולת להשיב את הגלגל לאחור היא כמעט בלתי אפשרית ולכן מומלץ להעביר את הדו"ח לעיון של צוות המשרד טרם התשלום בכדי לבחון את הטיפול הראוי. שירות זה בשלב ראשוני ניתן ללא עלות ורק אם אנו סבורים כי יש מקום לטיפול משפטי ככל שיידרש יגבה תשלום מהפונה בהתאם לטיפול הנדרש.