זיכוי בתיק הובלת מטען חורג

 הפרוטוקול המלא:
userfiles/פסד זיכוי מטען חורג.pdf