ביטול פסילה מנהלית שניתנה ע"י קצין משטרה בתאונה קטלנית