אי קבלת בקשת המדינה לפסילה עד תום ההליכים בתאונה קטלנית